Raportează online o reacție adversă vaccin COVID-19

Vaccinurile COVID-19 fac obiectul unor monitorizări suplimentare ().

Prin raportarea reacțiilor adverse post-imunizare este posibilă identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță.

Pacienții/persoanele vaccinate și profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să completeze formularele de raportare cu date cât mai complete disponibile la momentul raportării (ex. denumire vaccin, număr lot, data vaccinare - prima doză/a doua doză etc.).

Mai multe informații despre vaccinul administrat sunt disponibile în adeverința de vaccinare.